blueINTERVISIE

  • Intervisie is een krachtig ontwikkelingsinstrument dat ingezet kan worden binnen een team of organisatie. Het verder ontwikkelen van de professionaliteit van medewerkers en van een prettiger samenwerkingsklimaat vormen de kern van een intervisie-proces.

  • Door persoonlijk casuïstiek in te brengen uit de werksetting en het delen van ervaringen en emoties wordt op constructieve wijze het probleemoplossend vermogen vergroot.

  • Ook voor professionals of managers die er alleen voor staan, is intervisie een ideale mogelijkheid om gestructureerd ervaringen met anderen te delen en inzichten te krijgen in nieuwe wegen. Het reflecteren op professioneel handelen en dilemma's uit de dagelijkse praktijk binnen een veilige setting blijkt goed te werken.

  • De begeleiding van een ervaren intervisor voor een bepaalde periode is een belangrijke succesfactor om een sfeer van veiligheid, openheid en vertrouwen te creëren. Wilma Westers is een zeer ervaren intervisor