lichtgroen2

Actief Leren trajecten zijn inspirerend!

Westers Consult begeleidt deze trajecten als procesbegeleider.

  • De werkvorm is erg geschikt voor organisaties die met leidinggevenden en medewerkers nieuwe beweging willen creëren, omdat men in situaties zit die 'vast' zitten of waar verandering echt noodzakelijk is.

  • Door alle deelnemers aan het traject uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de oplossing van een vraagstuk ontstaan onverwachte ideeën en openingen voor vervolg-activiteiten.

  • Het 'opnieuw' ontmoeten van elkaar op een andere manier verbindt medewerkers. Actief Leren is een vorm van leren die een appèl doet op ieders kwaliteiten, kennis en motieven. De metafoor die bij dit traject past is die van een 'trektocht'. Ieder neemt actief deel en in het leerproces is de interactie tussen alle medewerkers uitgangspunt. Het traject stimuleert eigen initiatief, verantwoordelijkheid nemen en geven en meer lef om elkaar constructief aan te spreken.

  • De rol van de procesbegeleider is te vergelijken met de rol van een gids: bewaken van een aantal voorwaarden die voor structuur en veiligheid zorgen en door eigen levenservaring de tocht met interventies begeleiden. Een cruciale succesfactor bij deze tocht is de stimulans van het leidinggevend kader.

Zie voor informatie ons artikel over Actief Leren: leerbegeleider als gids bij een trektocht 


U kunt hier ons artikel Hoe krijg ik ze mee downloaden. Dit artikel is gepubliceerd in het Vakblad voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen "Managemant Kinderopvang".